You are here

Konopice polní

Konopice polní
Galeopsis tetrahit

Konopice polní

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletá bylina s kůlovým kořenem, která dává přednost živinami bohatým, vlhčím hlinitým až písčitým půdám s vysokou hladinou podzemní vody.

Rozlišovací znaky

Zřetelně vroubkovaná žilnatina listů

Období vzcházení

Jaro