You are here

Kolenec rolní

Kolenec rolní

Kolenec rolní

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletý plevel s vystoupavým, nahoře žlaznatě chloupkatým, silně rozvětveným stonkem, 15–60 cm vysokým. Je rozšířen na lehkých vápnem chudých, kyselých půdách.

Období vzcházení

Jaro