You are here

Drchnička rolní

Drchnička rolní
Anagallis arvensis

Drchnička rolní

Drchnička rolní

Anagallis arvensis

 

DRCHNIČKA ROLNÍ

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletá rostlina s tenkým kůlovým kořenem, která preferuje neutrální, kypré půdy. Lodyha je čtyřhranná, 10 – 30 cm dlouhá, poléhavá a větvená. Květy mají dlouhé stopky a světle červenou, vzácně azurově modrou barvu. Děložní listy jsou drobné, vejčitokopinaté, 4-6 mm dlouhé, 2,5-3,5 mm široké, na konci tupé. Čepele jsou celokrajné, slabě masité, lysé, jasně zelené, na rubu hnědočerveně tečkované. První párové listy jsou okrouhle vejčité, 6-10 mm dlouhé, 5-9 mm široké, lysé, na rubu tečkované.

Výskyt

Teplejší oblasti jako plevel obilnin a jiných plodin. Roste na vápnitých půdách, zejména na okrajích pozemků a na místech s menší hustotou porustu. Drchnička rolní má relativně slabý vzrůst, pro většinu plodin je málo nebezpečná.

Období vzcházení 

Časné jaro