You are here

Cylindrosporióza řepky

Cylindrosporióza řepky
Pyrenopeziza brassicae

Cylindrosporióza řepky

Latinský název: Pyrenopeziza brassicae

Slovenský název: Cylindrosporióza repky

 

Hostitelské rostliny 

řepka

 

Příznaky
Příznaky napadení se objevují na všech nadzemních částech rostlin. Na listech se tvoří nepravidelné, pergamenovité skvrny (podobné poškození mrazem). Jindy mohou být skvrny okrouhlé, splývají, listy zasychají, ale neopadávají. Ve skvrnách se mohou tvořit koncentricky uspořádané tmavé tečky - plodničky houby. Na stoncích, větvích a řapících listů se objevují korkovité nekrózy, skvrny následně příčně praskají. Při napadení květů dochází k jejich hnědnutí. Při napadení květních částí může dojít až k úplnému zhnědnutí květenství, popřípadě k deformacím šešulí. Choroba se běžně zaměňuje především s příznaky mrazového poškození nebo s příznaky jiných fyziologických poškození řepky.

 

Prežívání, zdroj infekce 
Houba přežívá na rostlinných zbytcích a je přenášena osivem.

 

Dispoziční faktory
Houbě vyhovují podmínky přímořského počasí. Proto se v našich podmínkách vyskytuje především v místech s přímořským charakterem počasí: podzim - chladný a vlhký; zima - delší, období teplot kolem bodu mrazu, déšť a trvalejší vlhko; jaro - vlhké, mírně teplé.

 

Hospodářský význam
Cylindrosporióza řepky zatím nemá v České republice hospodářský význam, ale její výskyt se pomalu zvyšuje.

 

Metody ochrany a doporučené produkty Syngenta
Základními metodami je setí zdravého osiva, dodržování zásad správného zpracování půdy, střídání plodin a přiměřené hustoty setí. 

Toprex