You are here

Sněžná plísňovitost obilnin, plíseň sněžná

Sněžná plísňovitost obilnin, plíseň sněžná

Choroby

Latinský název:  Monographella nivalis
Slovenský název: Pleseň snežná

 

Hostitelské rostliny 
Obilniny

 

Původce
Vřeckatá houba Monographella nivalis, která napadá všechny rostliny čeledi Poaceae (lipnicovité). Způsobem života se řadí k tzv. biotrofním obligátním patogenům, což znamená, že není schopná růst, vyvíjet se a rozmnožovat mimo živou hostitelskou rostlinu.

 

Příznaky, možnosti záměny
Primární příznaky se objevují na kořenech a hypokotylech, které postupně hnědnou a zahnívají. Tyto příznaky je možné řadit do nespecifických nekróz. V další fázi kořeny a báze rostlin dále tmavnou, krčky jsou zatažené, tmavě hnědé skvrny postupují vzhůru po rostlině. Následně dochází k zasychání a odumírání. Na odumřelých rostlinách často vyrůstá bílé až krémové mycelium, někdy s růžovým nádechem v místě, kde houba tvoří spory. Choroba je jednou z příčin vyzimování porostů. V případě slabšího průběhu onemocnění se intenzivně tmavě hnědé skvrny objevují ve spodní třetině stébel přibližně v červnu. Při napadení rostlin v době kvetení se choroba projevuje barevnými změnami klásků (fialově modré skvrny) nebo jejich předčasným zaschnutím a zbělením. Na listech se objevují neohraničené, pískově zbarvené, zasychající skvrny.

 

Prežívání, zdroj infekce 
 Patogen přežívá na rostlinných zbytcích na pozemku a může přežít i v zrnu. Primární infekce tedy pochází z půdy a osiva.

 

Dispoziční faktory
Riziko napadení rostlin podporuje chladné, srážkově normální a nadnormální počasí na podzim a v jarních měsících, dále také nepříliš mrazivá zima. Nejčastěji se choroba vyskytuje ve vyšších polohách (asi 400 m. n. m.) a to především v letech, kdy zůstává dlouho ležet sníh. Vyskytovat se však může (při optimálních podmínkách) ve kterékoliv oblasti pěstování ozimých obilnin. Riziko výskytu také zvyšuje časté zařazování obilnin a nízké množství organické hmoty v půdě. Jarní obilniny prakticky nejsou napadány.

 

Hospodářský význam
Plíseň sněžná patří mezi choroby pat stébel. Vyskytuje se plošně po celé ČR, významné škody však způsobuje pouze ve vyšších oblastech, kde jsou její výskyty časté.

 

Metody ochrany
Kvalitní zpracování půdy a zapravení posklizňových zbytků, nezařazovat obilniny po sobě, správné založení porostu (termín, seťové lůžko, hloubka setí). Velmi důležité je zejména vysévat kvalitní uznané osivo.

Celest Extra Formula M (pšenice, žito, tritikale) 

Maxim Star (ječmen)

Vibrance Gold

Vibrance Star

Vibrance Duo

Celest Trio Formula M