You are here

Prašná sněť ječná

Prašná sněť ječná

Choroby

Latinský název:  Ustilago nuda
Slovenský název:  Prašná sneť jačmeňová

 

Hostitelské rostliny 
Ječmen

 

Původce
Jde o  stopkovýtrusou mikroskopic-kou houbu Ustilago nuda.

 

Příznaky, možnosti záměny
Houba napadá klasy, dochází k jejich totální destrukci. První příznaky jsou zřetelně patrné až po založení porostu a hlavně v době zrání. Napadené klasy jsou černošedé, často se objevují o něco dříve než klasy zdravé. Díky zabarvení jsou v porostu zelených klasů dobře viditelné. V první fázi se vytváří ložiska spor v místě zrn (místo obilek se tvoří chlamydospory, resp. teliospory), jsou kryta pokožkou rostliny, avšak toto období je velmi krátké. Pokožka praská a objevuje se černohnědý „prášek“ obsahující spory. Konečným příznakem jsou holá klasová vřetena.

 

Prežívání, zdroj infekce 
Houba přežívá ve formě tzv. dormantního (klidového) promycelia (myceliové vlákno) v embryu zrna. Na zrnu není infekce viditelná. Po vyklíčení zrna dochází k růstu mycelia, houba prorůstá pletivy rostliny až k zakládajícímu se klasu. Pletivy prorůstá intercelulárně (mezibuněč-nými prostory) a veškerá pletiva klasu s výjimkou vřetena zanikají a místo nich se objevuje masa spor houby. Z rostliny na rostlinu se spory šíří především pomocí větru, kterým jsou zanášeny na blizny kvetoucích rostlin. Na nich klíčí, mycelium proniká do semeníku a v klidovém stadiu v něm přežívá do dalšího vegetačního období. Přínaky jsou typické, možná je záměna s krytou snětí ječnou, kterou způsobuje příbuzná Ustilago hordei.

 

Dispoziční faktory
Infikované osivo. Menší výskyty jsou vázány na aridní oblasti.

 

Hospodářský význam
Prašná sněť nepatří mezi dominantní onemocnění ječmene v ČR, ale její výskyty v posledních letech mírně stoupají. Zatím nedosahují velkého hospodářského významu, ale je jim potřeba věnovat pozornost.

 

Metody ochrany a doporučené produkty Syngenta
Spočívá výhradně ve výsevu zdravého, uznaného a nejlépe systémovým přípravkem mořeného osiva (moření osiva je potřebné i proti kryté sněti ječné).

Celest® Trio Formula M

Vibrance® Star