You are here

Černání pat stébel

Černání pat stébel

Černání pat stébel

Latinský název: Gaeumannomyces graminis

Slovenský název: Černanie päty stebla

 

Hostitelské rostliny

  • Pšenice
  • Oves 
  • Pýr
  • Sveřep
  • Trávy

 

Příznaky

Primární příznaky se objevují na kořenech, které postupně hnědnou. Jedním ze znaků onemocnění jsou mírně zduřelé kořeny, obalené nejjemnějšími částečkami zeminy. Z napadených kořenů se velmi snadno dá odstranit pokožka. Následně se na bázi rostlin objevují hnědavé skvrny, obvykle hodnocené jako nespecifické nekrózy. V další fázy rozvoje onemocnění kořeny a báze rostliny tmavnou, černají, rostlina žloutne, zasychá a odumírá.

Při intenzivnějším průběhu může být onemocnění příčinou mezerovitosti porostů. Častý je mírnější průběh, kdy rostlina vytváří nový odnožovací uzel a neodumírá. Je ale značně oslabená. 

Doprovodným příznakem je nouzové dozrávání napadených stébel, které se projevuje běloklasostí.

 

Prežívání, zdroj infekce 

Patogen přežívá na pozemku, infekce je z půdy.

 

Dispoziční faktory

Riziko napadení podporuje chladné, srážkově normální a nad normální počasí na podzim a na jaře, nepříliš mrazivá zima.

Riziko výrazně zvyšuje časté střídání obilnin na pozemku a nedostatek organické hmoty v půdě.  

Houbě vyhovuje neutrální nebo mírně alkalická reakce půdy. Častěji se vyskytuje na utužených půdách, obvykle se hnízda napadených rostlin objevují na okrajích porostů, na souvratích. Jarní obilniny jsou napadány méně často. 

 

Hospodářský význam

Onemocnění se vyskytuje plošně na celém úzamí ČR, větší dopad má na méně úrodných pozemcích. Častější je mírný průběh, proto choroba není vždy determinována. Proto je velmi obtížné stanovit míru dopadu na výnos a kvalitu sklizně jen samostatně pro černání pat stébel.

 

Metody ochrany a doporučené produkty Syngenta

Dostatek organické hmoty v půdě, zpracování půdy (provzdušnění), nezařazovat obilninu po obilnině, kvalitní založení porostu, riziko snižuje moření osiva odpovídajícím přípravkem.