You are here

Sveřepec jalový

Bromus sterilis

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jedno až víceleté lipnicovité trávy. Jedná se o často se vyskytující plevelné trávy. Hojné ruderální rostliny (meze, skládky sutě, úhory), vzestupný výskyt v pěstovaných plodinách (ozimé obilniny, řepka ozimá). Nízké nároky na půdu. Výskyt podporuje vynechání orby a pouhé povrchové zpracování půdy. Dobře přizpůsobené suchým stanovištím. Životnost v půdě bývá 1–2 roky (Bromus sterilis). Průměrný počet výhonů na rostlinu je vysoký. Rozmnožování probíhá semeny, 800–1600 semen na rostlině (Bromus secalinus); 200–1000 semen/rostlina (Bromus sterilis). Škodlivost bývá vysoká, významné výnosové ztráty, způsobuje silné polehnutí a časnější sklizeň.

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je svinutý, čepel listu ochlupená, na dolní pětině okraje řasnatá. Pochva bývá uzavřená, ochlupená, s postupující zralostí červeno-hnědá. Jazýček je velký, bílý a výrazný.

Období vzházení

Klíčivost probíhá od jara do podzimu, minimální teplota klíčení bývá nízká. Hloubka klíčení se pohybuje mezi 0–7 cm (max. 13 cm).

Řešení Syngenta