You are here

Štítonoši

Štítonoši
Cassida

Štítonoši

Zařazení škodlivého činitele

Škůdci řepy

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Štítonoš skvrnitý (Cassida nebulosa)
Brouk: Je 5–7,5 mm dlouhý, ploché, široce oválné tělo, zeleně zbarvené, s malými hnědými skvrnkami na krovkách, spodní strana černá. Hlava je schovaná pod hrudním štítem, krovky mají podélná žebra a řady složené z jednotlivých bodů.
Larva: Bývá 7–9 mm dlouhá, světlezeleně až zeleně zbarvená, s krátkými, rozšířenými setami na okrajích.

Štítonoš pruhovaný (Cassida nobilis)
Brouk: Bývá 3,5–6 mm dlouhý, krátce oválný, hnědé krovky pokryté zlatými, stříbrnými nebo svítivě zelenými podélnými pruhy. Spodní strana černá, stejně jako hlava ukrytá pod světle-zeleným hrudním štítem.
Larva: Je podobná larvě štítonoše skvrnitého, avšak nedosahuje její délky, má skvrnitou hlavovou schránku.

Příznaky, možnosti záměny

Larvy štítonoše skvrnitého způsobují zprvu okénkování, později dírkování. Starší larvy způsobují i boční žír, který event. přechází do skeletování. Zprvu nesčetné malé požerky jsou pro štítonoše typické. Pozdější skeletování se může zaměnit i s poškozením od housenek můry gama. Poškození od štítonoše se však šíří od okrajů pozemku (přesun z prvních hostitelů - merlíkovitých plevelů).

Larvy štítonoše pruhovaného způsobují podobné příznaky jako larvy štítonoše skvrnitého, ale požerky nejsou tak početné.

Biologie

Štítonoš skvrnitý: vajíčka nejsou kladena na řepu, ale larvy ji spíše napadají až poté, co zničí své první hostitele - merlíky. Asi po 3 týdnech žíru na spodní straně listů se larvy kuklí. Asi po 8 dnech se líhne mladý brouk. Od konce července se stěhuje zpět na merlíky.

Štítonoš pruhovaný: koncem dubna brouk přilétá do porostu a prodělává asi týdenní úživný žír. Samička klade 150–250 vajíček jednotlivě na děložní lístky, řapíky a spodní stranu listů řepy. Po proběhnutí stádia larvy se mladí brouci objevují v druhé polovině července. V ČR se vyskytují dvě generace ročně.

Hospodářský význam

Význam štítonoše skvrnitého silně poklesl od doby, kdy jsou porosty cukrovky udržovány pomocí herbicidů prakticky bez plevelů.

Ačkoliv je štítonoš pruhovaný svým vývojem zcela vázán na řepu, má ve střední Evropě pouze příležitostný a místní význam.