You are here

Sněť kukuřičná

Ustilago maydis
Popis

První příznaky jsou již bezpečně patrné ve fázi 4 až 5 listů. Při slabém napadení se tvoří na listech řetězce perlovitých nádorů nebo dlouhé zduřelé útvary na hlavní žilce spodní části čepele. Tyto napadené listy mohou uzrát nebo uschnout, aniž by způsobily další škody. Při silném napadení se listy deformují a jsou roztrhány. Škody jsou často způsobené i požerky bzunkou ječnou. Při silné časné infekci se mění listy na koláčovité až oválné boule a odumírají. Asi po 6 týdnech jsou rostliny zcela zpráchnivělé. Tento výpadek se týká často jen jednotlivých rostlin, sousední nemusí být poškozeny. V průběhu dlouživého růstu se mohou objevit další nádory, např. na článcích stonku nebo na praporcovitých listech. Silná infekce na horní části palice se zčásti projeví i na utváření palice, ale nemusí být pozorována uvnitř. Velké škody vznikají, když jsou napadeny palice. Nejen rostlinná biomasa, ale i nejhodnotnější části rostliny pro krmení, mohou být zcela zničeny. Vedle bzunky ječné zvyšuje napadení i zavíječ kukuřičný a krupobití. Napadení snětí podporují škody způsobené větrem a mechanickým poraněním.

Metody ochrany

Nějaké přímé účinné metody hubení sněti kukuřičné nejsou známy. Preventivní ochranou je odstranění bzunky ječné aj. škodlivých činitelů. Jedná se především o moření osiva a zvláště cílené hubení zavíječe kukuřičného. Také pozdější výsevy kukuřice zvyšující škody způsobené bzunkou, je možno omezit. Ruční odstraňování boulí sněti z porostů je zcela neúčinné.