You are here

Sítina klubkatá

Sítina klubkatá
Juncus conglomeratus

Sítina

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Ochranná opatření kromě vápnění a vysušování půdy zahrnují i aplikaci přípravků na bázi MCPA a dicamba. Vyskytuje se především na mokrých až vlhkých, kyselých hlinitých nebo jílovitých půdách nebo na trvalých loukách.

Rozlišovací znaky

Stébla na průřezu kulatá (na rozdíl od ostřic!), nevětví se, bez listů, vytrvalá, trsy tvořící, vždy i stonky bez květů.

Řešení Syngenta