You are here

Pumpava rozpuková

Pumpava rozpuková

Pumpava rozpuková

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletá až dvouletá růžicovitá rostlina, světle karmínově červeně až světle fialově kvetoucí.

Období vzcházení

Téměř celý rok