You are here

Pumpava rozpuková

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletá až dvouletá růžicovitá rostlina, světle karmínově červeně až světle fialově kvetoucí.

Období vzcházení

Téměř celý rok