You are here

Pryskyřník rolní

Pryskyřník rolní

Pryskyřník rolní

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletý až přezimující plevel s vláknitým kořenem a silně rozvětvenou lodyhou. Roste zpravidla na kyselejších, utužených, vápenitých, hlinitých půdách. Květy žluté až zlatožluté.

Období vzcházení

Časné jaro, podzim