You are here

SY Fenomen banner Syngenta

SY Fenomen

Poslední aktualizace:
06.01.2021
Plodina: 

Kukuřice

Fenomenální síla pro zisk vody   artesian      

ikonka_zrno  ikonka_silaz_bioplyn

Elevation Plus - fungicidní a insekticidní moření Syngenta

 

FAO 260 zrno

  • Špičkový zrnový materiál s možným využitím i do siláže
  • V roce 2016 česká registrace na zrno, raný sortiment
  • Stabilní i v rozdílných letech 2015-2016, výnos 12,84 t/ha, 105,9 %
  • Velmi vysoký výnosový potenciál zrna
  • Stabilní výnosy i na sušších lokalitách
  • Velmi dobře reaguje na intenzitu
Typ: dvouliniový hybrid
Typ zrna: mezityp
Využití: zrno, CCM
Doporučený výsevek: 75-85 tisíc rostlin/ha na zrno, 85–95 tisíc rostlin/ha na siláž

tabulka_fenomen

grafy_fenomen

obrazky_fenomen