You are here

Přípravky na ochranu rostlin

Desikanty

Slizeň snadno, rychle, spolehlivě! Vyzkoušejte náš desikant Reglone.

Fungicidy

Bezkonkurenční ochrana a kontrola všech důležitých chorob polních plodin.

Herbicidy

Řešení všech problematických plevelů na vašich polích, pro čistotu vašich porostů.

Insekticidy

Od setí po sklizeň - spolehlivá ochrana vašich rostlin před škůdci.

Mořidla

Moření osiva je základním způsobem ochrany klíčících a mladých rostlin.

Pomocné přípravky

Adjuvant určený ke zvýšení adheze, penetrace a biologické účinnosti herbicidů.

Regulátory růstu

Od zavedení si Moddus získal oblibu nejednoho pěstitele obilnin.

Cenově zvýhodněné balíčky

Jedinečná nabídka výhodných kombinací produktů určených k ochraně vašich plodin.