You are here

Tisková zpráva: Odmítnutí návrhu Monsanta

Tiskové zprávy
03.03.2015

V Basileji dne 26. srpna 2015

Představenstvo společnosti Syngenta potvrzuje, že obdrželo ústní návrh od společnosti Monsanto, získat akcie společnosti za cenu 245 CHF v hotovosti a s pevným poměrem 2,229 akcie Monsanta k akcii Syngenta.

Poté, co jsme se spojili s Monsantem ohledně jejich poslední nabídky, představenstvo jednoznačně zamítlo jejich revidovaný návrh. Výrazně podceňovalo naši společnost a bylo i plno rizik v plnění. A co víc, nedávná volatilita na trhu upozornila na významné riziko pro akcionáře Syngenty plynoucí ze struktury tohoto návrhu. Kromě toho, některé klíčové problémy nebyly vyřešeny dostatečně podrobně, aby Syngenta provedla řádné posouzení navrhovaného nového subjektu, který by byl z 30 % ve vlastnictví akcionářů Syngenty.

Monsanto nevyjasnilo zejména tyto klíčové otázky:

  • Jejich odhad celkových nákladů a výnosu ze synergie
  • Jejich předpoklady ohledně čistých výnosů z prodeje osiv a genetických rysů
  • Povaha a rozsah regulačních závazků
  • Posouzení rizik a výnosů z daňové inverze do Velké Británie

Michel Demaré, Předseda představenstva společnosti Syngenta, řekl: „Spojili jsme se s Monsantem v dobré víře a kladli důraz na klíčové otázky, které vyžadovaly další konkrétní informace, abychom mohli pokračovat v dialogu. Bereme na vědomí rozhodnutí společnosti Monsanto, které již nemá zájem o naši společnost. Naše představenstvo je přesvědčeno, že dlouhodobé vyhlídky společnosti především díky vynikajícímu portfoliu a slibným produktům a řešením, které nás čekají, zůstávají velmi atraktivní. Našim akcionářům jsme se zavázali k urychlení tvorby přidané hodnoty.“

O společnosti Syngenta

Syngenta je přední zemědělská společnost, která pomáhá zlepšovat bezpečnost potravin po celém světě a tím umožňuje zemědělcům lépe využívat dostupných zdrojů. Celkem 28 000 zaměstnanců v 90 zemích světa se prostřednictvím vědeckých a inovativních řešení plodin na celosvětové úrovni, zabývá způsoby, jak pěstovat plodiny. Jsme odhodláni zachraňovat půdu od degradace, posilovat biodiverzitu a revitalizovat venkovské komunity. Více informací naleznete na webových stránkáchwww.syngenta.com a www.goodgrowthplan.com. Sledovat nás můžete i na Twitteru na www.twitter.com/Syngenta.

Varování týkající se výhledových prohlášení

Tato zpráva obsahuje výhledové prohlášení, které ve své terminologii používá výrazy jako „očekávat“, „bychom“, „potenciální“, „plánovat“, „předpokládat“ a podobné výrazy. Takové prohlášení může podléhat riziku, že skutečné výsledky se budou lišit od výhledových prohlášení. Ohledně rizik a nejistot se odkazujeme na veřejně dostupná prohlášení, která předkládáme Komisi pro cenné papíry v USA. Syngenta nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci výhledových prohlášení ve světle skutečných výsledků, změněných předpokladů nebo jiných faktorů. Tento dokument nepředstavuje nebo není součástí jakékoliv nabídky nebo výzvy k prodeji, a nepředstavuje ani pokus o jakoukoliv nabídku, koupi nebo úpis akcií v Syngentě AG nebo Syngentě ADS, ani pro to netvoří žádný základ a není možné se na něj dovolávat.