You are here

Prašná vrcholová sněť

Popis

Prašná vrcholová sněť bývá přenášena půdou nebo osivem. Jedna touto snětí nakažená rostlina kukuřice mění základ palice a laty na velký útvar plný spor. Oproti sněti kukuřičné jsou nakaženy pouze generativní orgány - samčí květenství a palice. Napadení palice je často poznáno teprve tehdy, když jsou z této hruškovitě zdeformované palice odstraněny listeny. Díky přeměně základu palice na „sporovitou” hmotu se nevytvoří prakticky žádná zrna. Spory vrcholové sněti klíčí až v příznivých sušších půdních podmínkách při vyšší teplotě. Mladé rostliny kukuřice jsou především napadány ve fázi klíčení přes koleoptile nebo kořeny. Odtud se dále dostávají, bez viditelných příznaků poškození, až do generativních orgánů rostliny. Nově vzniklé spory se vracejí do půdy, kde mohou přežívat i více než pět let.

Metody ochrany

Tato houba sice potřebuje poněkud extrémní podmínky ke klíčení, které se v Německu zřídka dosahují, ale přesto její rozšíření ukazuje, že se určitá místa najdou. V těchto lokalitách její rozšíření nepřesahuje 10 % plochy, přesto se tam musí počítat se snížením výnosů až o 7 t/ha. Ke snížení škod způsobených touto houbou se vyplatí větší časový odstup v zařazování kukuřice na stejný pozemek, pěstování rezistentních odrůd a použití speciálních fungicidů aplikovaných přímo při výsevu.