Plodinový katalog

K dispozici ke stažení jsou nové plodinové katalogy pro rok 2023 s kompletní nabídkou přípravků na ochranu rostlin.

* Informace k přípravkům na ochranu rostlin a jejich používání jsou aktuální k datu vydání publikace a mohou podléhat dalším změnám. Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Respektujte varovné věty a symboly.

Přípravky jsou určené pouze pro profesionální použití.