You are here

Hořčice rolní

Hořčice rolní
Sinapis arvensis

Hořčice rolní

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletá rostlina úrodných, bohatě vápenitých půd. Stonek má vzpřímený, dole hrubě chloupkatý, nahoře větvený. Četné zlatožluté květy s odstálými kališními plátky.

Rozlišovací znaky

Hořčice spouští kališní lístky narozdíl od Ohnice, která zvedá kališní plátky.

Období vzcházení

Jaro