Zrnokazovití

Bruchidae

Zrnokazovití

Zařazení škodlivého činitele

Škůdci luskovin

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Zrnokazovití patří v současnosti k významným škůdcům luskovin. Tito brouci mají krátké zavalité tělo a hlavu protaženou v krátký, zkosený nosec. Larvy bývají dvojího typu. Larvy 1. instaru mají tři páry končetin a vyvinuté oči. Po prvním svlékání ztrácejí nohy a oči, jsou masité se sklerotizovanou hlavou. Žijí skrytě v semeni luskovin.

Zrnokaz hrachový (Bruchus pisorum) - Pygidium (konec těla) je světlé s dvěma černými skvrnami.

Zrnokaz bobový (Bruchus rufimanus) - Pygidium je jednobarevně světle šedé.

Zrnokaz fazolový (Acanthoscelides obsoletus) - Pygidium je jednobarevně rezavé.

Příznaky, možnosti záměny

Larva zrnokaze hrachového se vyvíjí pouze v semeni hrachu. V jednom semeni žije vždy jedna larva. Larvy zrnokaze bobového se vyskytují v hrachu, bobu, fazolu a vikvi. V každém semeni se může vyvíjet více larev. Larvy obou druhů nenapadají suché skladované zrno ve skladech.

Zrnokaz fazolový poškozuje fazol, hrách, bob, čočku a další bobovité rostliny. V našich podmínkách škodí většinou jako škůdce skladištní, protože je teplomilný a může napadat i suchá skladovaná semena.

Je možná vzájemná záměna mezi jednotlivými druhy zrnokazů. Ke spolehlivému rozlišení slouží zbarvení pygidia.

Biologie

Dospělci zrnokazů se vyskytují v porostech od počátku květu luskovin, živí se částmi květů, ale nezpůsobují škody. Jantarově žlutá vajíčka 0,6 mm velká jsou kladena na mladé lusky. Vylíhlé larvy se prožírají do lusků a do semen pouze hrachu. Vývoj probíhá ve zdánlivě neporušeném semeni, které larva uvnitř vyžírá. Larvy žírem snižují hmotnost, kvalitu a klíčivost semen. Larvy se v semeni kuklí a většinou i přezimují a semeno opouští na jaře. Ve skladech luskovin brouk často opouští zrno již v zimním období.

Hospodářský význam

Hospodářský význam narůstá. Napadené zrno je špatně prodejné.

Indikace ošetření

Přesná indikace ošetření hrachu není známa.