You are here

Virová zakrslost pšenice

Wheat dwarf virus
Příznaky, možnosti záměny

Hlavním příznakem napadení rostlin je výrazné zpomalení jejich růstu, zakrslost. Rostliny téměř nevytvářejí klasy. Mohou se vyskytnout i doprovodné příznaky - barevné změny (žloutnutí, ale i červenání listů).

Přežívání, zdroj primární infekce

Virus napadá kromě pšenice i ostatní obilniny a kulturní i plané trávy. Ty jsou také zdrojem infekce pro další vegetační rok. Virus je přenášen křískem polním.

Dispoziční faktory

Vznik infekce a šíření onemocnění je pravděpodobnější v letech s dlouhým, teplým podzimem, který umožňuje déletrvající nálety přenašeče (kříska polního).

Hospodářský význam

Hospodářsky významné výskyty se objevují jen v některých letech, často lokálně, mohou ale způsobit výrazné výnosové ztráty (až 80 %).

Metody ochrany

Ochranná opatření jsou k dispozici jen nepřímá: podle možnosti insekticidní ochrana proti přenašeči, tu je ale obtížnější aplikovat ve správném termínu, protože na rozdíl od monitoringu a prognózy výskytu mšic nejsou v případě křísků dostatečně podrobné informace. Podpůrným opatřením je i pozdější výsev.