You are here

Sveřepec střešní

Bromus tectorum

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jedno až víceleté lipnicovité trávy. Jedná se o často se vyskytující plevelné trávy. Hojné ruderální rostliny (meze, skládky sutě, úhory), vzestupný výskyt v pěstovaných plodinách (ozimé obilniny, řepka ozimá). Nízké nároky na půdu. Výskyt podporuje vynechání orby a pouhé povrchové zpracování půdy. Dobře přizpůsobené suchým stanovištím. Životnost v půdě bývá 1–2 roky (Bromus sterilis). Průměrný počet výhonů na rostlinu je vysoký. Rozmnožování probíhá semeny, 800–1600 semen na rostlině (Bromus secalinus); 200–1000 semen/rostlina (Bromus sterilis). Škodlivost je vysoká, významné výnosové ztráty, způsobuje silné polehnutí a časnější sklizeň.

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je svinutý, čepel listu po obou stranách krátce ochlupená, bez řasinek na okraji. Pochva bývá uzavřená, krátce ochlupená až dlouze řasnatá, na bázi listu krátce ochlupená.

Období vzházení

Klíčivost probíhá od jara do podzimu, minimální teplota klíčení je nízká. Hloubka klíčení se pohybuje mezi 0–7 cm (max. 13 cm).

Řešení Syngenta