Sveřep polní

Bromus arvensis

Sveřep polní

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jedno až víceleté lipnicovité trávy. Jedná se o často se vyskytující plevelné trávy. Hojné ruderální rostliny (meze, skládky sutě, úhory), vzestupný výs-kyt v pěstovaných plodinách (ozimé obilniny, řepka ozimá). Nízké nároky na půdu. Výskyt podporuje vynechání orby a pouhé povrchové zpracování půdy. Dobře přizpůsobené suchým stanovištím. Životnost v půdě bývá 1–2 roky (Bromus sterilis). Průměrný počet výhonů na rostlinu je vysoký. Rozmnožování probíhá semeny, 800–1600 semen na rostlině (Bromus secalinus); 200–1000 semen/rostlina (Bromus sterilis). Škodlivost je vysoká, významné výnosové ztráty, způsobuje silné polehnutí a časnější sklizeň

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je svinutý, čepel listu ochlupená. Pochva bývá uzavřená, na rubu krátce ochlupená. Jazýček je bílý, jemně zoubkovaný. Ouška nemá.

Období vzcházení

Klíčivost probíhá od jara do podzimu. Minimální teplota klíčení bývá nízká. Hloubka klíčení se pohybuje mezi 0–7 cm (max. 13 cm).