You are here

Sveřep měkký

Sveřep měkký
Bromus mollis

Sveřep

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jedno až víceleté lipnicovité trávy. Jedná se o často se vyskytující plevelné trávy. Hojné ruderální rostliny (meze, skládky sutě, úhory), vzestupný výskyt v pěstovaných plodinách (ozimé obilniny, řepka ozimá). Nízké nároky na půdu. Výskyt podporuje vynechání orby a pouhé povrchové zpracování půdy. Dobře přizpůsobené suchým stanovištím. Životnost v půdě bývá 1–2 roky (Bromus sterilis). Průměrný počet výhonů na rostlinu je vysoký. Rozmnožování probíhá semeny, 800–1600 semen na rostlině (Bromus secalinus); 200–1000 semen/rostlina (Bromus sterilis). Škodlivost bývá vysoká, významné výnosové ztráty, způsobuje silné polehnutí a časnější sklizeň.

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je svinutý, čepel listu na líci ochlupená, na okrajích řasnatá. Pochva bývá uzavřená, sametově měkká, báze listu směrem dolů zakřivená. Jazýček je až 2,5 mm dlouhý, bílý.

Období vzcházení

Klíčivost je od jara do podzimu. Minimální teplota klíčení bývá nízká. Hloubka klíčení se pohybuje mezi 0–7 cm (max. 13 cm).

Řešení Syngenta