Šťovík tupolistý

Rumex obtusifolius

Šťovík tupolistý

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Víceletý plevel se silným nažloutlým kůlovým kořenem, který vytváří krátké výběžky, sloužící k vegetativnímu rozmnožování v bezprostředním okolí. Stonek má vzpřímený až 120 cm vysoký, často místy načervenalý.

Období vzcházení

Jaro

Řešení Syngenta