You are here

Stéblolam

Tapesia yalundae, Tapesia acuformis 
Plodiny

  • Ječmen
  • Pšenice

Příznaky, možnosti záměny

Nejdříve jsou vidět oválné, světlounce hnědé skvrny na pochvách listů. Tento příznak je možné zaměnit (nebo může být součástí projevu) s příznaky nespecifických nekróz. Častým, typickým příznakem jsou následně praskliny pochev listů ve tvaru kosočtverce, obvykle s nekrotickým okrajem poškozených pletiv, viditelné již velmi brzy na jaře. Přibližně od května jsou patrné ve spodní třetině stébla typické elipsovité světlé skvrny s tmavým okrajem. Skvrny postupně obepínají celé stéblo. Při dlouhodobější vysoké vlhkosti je možné uvnitř stébla najít jemné mycelium houby. Díky poškození stébla dochází k předčasnému zasychání - choroba je jednou z příčin běloklasosti. Konečným příznakem je lámání napadených stébel. Typické pro toto onemocnění jsou zdravé kořeny. Je ale nutno upozornit na to, že v přirozených podmínkách, tj. na provozních pozemcích, jsou obvykle rostliny napadené stéblolamem druhotně napadány i dalšími patogeny, kteří způsobují nekrózy kořenů.

Přežívání, zdroj primární infekce

Patogen přežívá na pozemku na posklizňových zbytcích, primárním zdrojem infekce je pozemek.

Dispoziční faktory

Riziko napadení rostlin podporuje chladné, srážkově normální a nadnormální počasí na podzim a v jarních měsících, nepříliš mrazivá zima. Riziko napadení rostlin výrazně zvyšuje časté střídání obilnin na pozemku, nedostatek organické hmoty v půdě (pomalý rozklad posklizňových zbytků). Větší význam má onemocnění u ozimých obilnin, ale není vyloučené ani u jařin.

Hospodářský význam

Stéblolam je nejrozšířenější onemocnění ze skupiny choroby pat stébel. Vyskytuje se plošně na celém území ČR, u některých porostů může způsobit výnosové ztráty 20, někdy až 30 %.

Metody ochrany

Ochranná opatření jsou k dispozici především nepřímá, preventivní: dostatek organické hmoty v půdě, nezařazovat obilninu po obilnině, kvalitní založení porostu (termín, seťové lůžko, hloubka setí). Šíření v porostu a zmírnění příznaků lze dosáhnout i časným jarním ošetřením fungicidy.