Seedcare – moření

Vítáme vás v programu Syngenta Takecare

Ošetření osiva je efektivní a ve stále větší míře využívaný způsob ochrany úrody. Zodpovědné používání přípravků Seedcare si vyžaduje povědomí o správném postupu úpravy osiva a o správném zacházení s osivem, ošetřeným tímto způsobem. Školení Takecare vás seznámí s osvědčenými postupy, které mají přínos jak pro vás, provozovatele úpravny osiva, tak i pro životní prostředí. Během obsluhy úpravny nebo manipulace s ošetřeným osivem je pro nás pro všechny velmi důležitá efektivní a odpovědná práce.

Pro přihlášení do programu je třeba vyplnit svou e-mailovou adresu a jméno. Poté vám přijde do Vaší e-mailové schránky link, díky kterému získáte přístup do systému. Nezapomeňte prosím odpovědět i na úvodní otázku, jež umožní přizpůsobit zobrazené informace přímo vám na míru. V programu jsou k dispozici jednotlivé výukové modely, videa a po jejich přehrání následuje i krátký test, pomocí kterého zjistíte, co jste si z daného tématu zapamatovali.

Děkujeme Vám za účast a přejeme Vám úspěšnou sezónu!

Syngenta Seedcare Team