You are here

Rez řepná

Rez řepná
Uromyces betae

Rzi

Slovenský název: Hrdza repy

Plodiny

Řepa cukrová

Příznaky, možnosti záměny

Tuto chorobu způsobuje fytopatogenní houba Uromyces betae. Jde o tzv. monoecickou rez (všechna stadia se vyvíjejí na řepě - nemá mezihostitele).Typické jsou červenohnědé kupky výtrusů (uredospory) se žlutým ohra- ničením. Velikost kupek je do 2 mm, vyskytují se na obou stranách listů a jsou rozmístěny nepravidelně. Při silnějším napadení vzniká až „rezavý koberec“. Pletivo listů bývá v počátečních fázích stále zelené, později dochází ke žloutnutí a odumírání.

Přežívání, zdroj primární infekce

Tato houba přezimuje na rostlinných zbytcích, sazečkách a osivu ve formě teleutospor. Na jaře se tvoří bazidiospory, které infikují klíční rostlinky.

Dispoziční faktory

Optimální podmínky pro rozvoj choroby jsou teplota 17–22 °C a vyšší vzdušná vlhkost.

Hospodářský význam

Škodlivost této choroby je poměrně malá. Většinou se příznaky objevují na konci vegetace a málokdy je překročen práh škodlivosti.

Doporučené ošetření Syngenta

 

Amistar Gold