You are here

Ramulariová skvrnitost listů

Plodiny 

  • Řepa cukrová
  • Příznaky, možnosti záměny

Vytváří na listech bezbarvé konidiofory (2–6 přehrádek), vyskytující se ve svazečcích. Konidie mají eliptický tvar, jsou štíhlé a mají 0–1 přehrádku. Příznaky choroby se objevují na listech a v počátku výskytu si je lze splést s příznaky cerkosporové skvrnitosti, a to i proto, že tyto choroby se mohou vyskytovat společně. Ramulária, proti cerkosporové skvrnitosti, způsobuje méně výrazné hnědé skvrny (nejsou tak výrazně fialovohnědě ohraničeny a jsou o něco větší). Občas lze zahlédnout i shluky konidioforů ve formě černých teček na napadených místech.

Přežívání, zdroj primární infekce

Tento patogen přežívá především na posklizňových zbytcích, ale je přenosný i osivem. Infekce probíhá přes průduchy na listech a následně dochází k šíření zejména pomocí dešťových kapek.

Dispoziční faktory

Primární infekce je pomocí konidií z pseudosklerócií přezimujících v půdě. Optimální podmínky pro infekci: teploty v rozmezí 15 –20°C a vzdušná vlhkost nad 70 %.

Hospodářský význam

V našich podmínkách tato choroba nepatří k hospodářsky významným, větší škody způsobuje v přímořských zemích s vlhčím klimatem. Při vhodných podmínkách může způsobit až 15% snížení cukernatosti.