You are here

Psárka kolénkatá

Alopecurus geniculatus
Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jednoletý druh blízce příbuzný Alopecurus myosuroides. Vyskytuje se na stanovištích ovlivněných dlouhotrvajícím vlhkem.

Rozlišovací znaky

Pochva listu je na stébelných odnožích naduřelá (nafouklá), jazýček bývá bělavý, dlouhý, zašpičatělý. Ouška nemá. Je poléhající, na kolénkách zakořeňující a pak zalomeně vzpřimující.