You are here

Hyvido Baracooda

Hyvido SY Baracooda

Poslední aktualizace:
28.05.2021
Crop: 

Ječmen ozimý

Nová generace klasového typu.

Základní popis hybridu

  • Klasový typ, nahrazuje hybrid Hyvido Wootan
  • Vysoký výnos v obou variantách pěstování
  • Velmi dobrá reakce na intenzifi kaci pěstování
  • Mimořádně velké klasy

Zdravotní stav hybridu

barac_1

Pěstitelská charakteristika hybridu

barac_3

Výsev

baracod_2

barac_4

barac_5

barac_6