You are here

Penízek rolní

Thlaspi arvense
Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletý, často přezimující, při rozemnutí páchne po česneku. Dává přednost mírně kyselým hlinitým půdám. Má rýhovanou lodyhu a malé bílé květy v hroznech.

Rozlišovací znaky

Primární listy jsou celokrajné, listová růžice je přitisklá k zemi. Již v této době při rozemnutí jemně voní po ředkvičce („česnekově”).

Období vzcházení

Jaro, ale i na podzim