You are here

Pečujeme o naši planetu

Když Syngenta v roce 2014 představila projekt „Good Growth Plan“, který usiluje o celkové zlepšení podmínek v zemědělství, mohly se zdát některé z jeho cílů příliš ambiciózní. Opak je ale pravdou a některé z jeho pilířů téměř dosáhly cílů nastavených do roku 2020 již v loňském roce. Jako například projekt Pastva pro včely, který realizujeme také v České republice a na Slovensku. Klíčovým globálním cílem zde bylo rozšíření a podpora biodiverzity na pěti milionech hektarech půdy po celém světě. Od počátku projektu do konce roku 2016 jsme celkově dosáhli již úctyhodných 4,9 milionů hektarů. To však neznamená, že v tomto úspěšném projektu nebudeme pokračovat.

Nadále se věnujeme také školení v oblasti bezpečného používání našich produktů, kterými od roku 2014 prošlo již více než 17 milionů pěstitelů z celého světa.

  • Projekty na podporu biodiverzity a ochranu půdy jsou již na 9 milionech hektarech.

  • Celkově spolupracujeme s více než 3700 farmami ve 42 zemích.

  • Referenční farmy nadále překonávají nastavené ukazatele.

  • Produktivita drobných pěstitelů stoupla díky našim programům o 8 %.

 

„Good Growth Plan“ je podle slov výkonného ředitele Syngenty Erika Fyrwalda příkladem, jak Syngenta pracuje, a díky takovým projektům může generovaná data dále poskytovat pěstitelům, a tím jim pomoci k efektivnějším výsledkům. Samozřejmostí jsou i benefity, kterými řada projektů obohacuje životní prostředí. „Chceme náš plán dále rozvíjet a pomoci pěstitelům zlepšit efektivitu používání vody a redukování uhlíkových emisí. Partnerství s našimi zákazníky, dodavateli, ale i dalšími subjekty potravinového řetězce nám umožní lépe naplňovat náš cíl zajištění bezpečných potravin pro všechny a přispívat k péči o naši planetu,“ dodává Erich Fyrwald.

2016: Šest závazků, rok třetí

Zvýšit výnosy z plodin

V roce 2016 jsme spolupracovali s více než tisícovkou referenčních farem (a pro účely srovnání s více než 2700 farmami s podobnými podmínkami), které aplikovaly naše pěstební protokoly a zvýšily produktivitu o 1,2 % nad stanovená data. To je o 3,8 % více než výsledky srovnatelných farem.

Zachránit zemědělskou půdu

Programy Syngenty pomohly v roce 2016 zlepšit kvalitu půdy na více než 1,9 milionech hektarech, což představuje 40 % stanoveného objemu do roku 2020. Nárůst v roce 2016 byl především díky lepší integraci těchto programů do komerční nabídky.

Posílit biodiverzitu

V roce 2016 jsme podpořili rozšiřování biodiverzity na dalších 3,3 milionech hektarech v krajinách 34 zemí. Vyvinuli jsme novou metodologii na zhodnocení environmentálních a socio-ekonomických vlivech biodiverzity a společně s konzervačními komunitami chceme ukázat politikům význam konektivity v krajině.

Podpořit drobné zemědělce

16,6 milionů drobných pěstitelů se zapojilo do projektů na zvýšení produktivity, která se měří pomocí referenčních farem. V roce 2016 se jednalo o 8% nárůst.

Chránit zdraví lidí

Spolu s našimi partnery jsme v roce 2016 proškolili 6,8 milionů lidí v oblasti bezpečného používání našich produktů a zlepšování zemědělských praktik. Celosvětově spolupracujeme s organizací Solidaridad.

Postarat se o každého pracovníka

Naše programy na férové pracovní podmínky pokryly v roce 2016 82 % našich dodavatelů osiva včetně všech našich dodavatelů osiva v Latinské Americe a oblasti Asie a Pacifiku. 73 % našich komerčních květinových farem má certifikaci GLOBAL G.A.P. a 24 % je certifikováno G.R.A.S.P. Navíc dvě třetiny našich dodavatelů chemie jsou zapojeny do našeho programu „Udržitelného dodavatelství“.