You are here

Padlí na řepce

Padlí na řepce
Erysiphe cruciferarum

Padlí

Příznaky, možnosti záměny

Na napadených částech rostliny vyrůstá bílý, souvislý povlak mycelia houby, které prorůstá do buněk rostliny, odčerpává z nich živiny a následkem toho dochází k zasychání a odumírání napadených pletiv. Možnost záměny není.

Přežívání, zdroj primární infekce

Houba přežívá na rostlinných zbytcích.

Dispoziční faktory

Vlhké a teplé počasí, hustý porost.

Hospodářský význam

Choroba v současné době nezpůsobuje ekonomicky významné škody.

Metody ochrany

Chemická ochrana fungicidy není v současní době nutná, neprovádí se. V případě potřeby jsou k dispozici účinné fungicidy.