You are here

Námel

Námel
Claviceps purpurea

Námel

Příznaky, možnosti záměny

Nejcharakterističtějším příznakem jsou černohnědá tvrdá sklerocia houby, která se tvoří ve zrajících klasech. Méně nápadné jsou příznaky vyvolané v průběhu kvetení - z infikovaných kvítků se uvolňují spóry houby, které jsou kryté medovicí. Ta je viditelná jako zlatě žlutavé kapky na kláscích.

Přežívání, zdroj primární infekce

Houba přežívá na pozemku ve formě sklerocií. Z nich na přelomu jara a léta vyrůstají plodničky, ve kterých se tvoří spóry. Ty jsou větrem, popř. hmyzem roznášeny na kvetoucí rostliny. Patogen napadá řadu kulturních i planých druhů čeledi Poaceae. Z trav jsou k napadení citlivé např. jílky, lipnice, kostřava červená. Obilniny mohou být napadeny všechny, u nás se námel stává problematickým především na žitě.

Dispoziční faktory

Vznik infekce a šíření onemocnění je pravděpodobnější v letech po mrazivé zimě, se srážkově normálním, popř. nadnormálním pozdním jarem. Rozvoji infekce napomáhá chladné a deštivé počasí v době květu obilnin (resp. trav). Z obilnin jsou v našich podmínkách nejnáchylnější k napadení hybridní odrůdy žita.

Hospodářský význam

Četnost napadených rostlin v porostu obvykle není tak velká, aby vlivem choroby došlo k výraznému snížení množství sklizeného zrna. Hlavní význam má fakt, že sklerocia Claviceps purpurea obsahují zdraví škodlivé alkaloidy, které mohou být zdrojem zdravotních potíží konzumentů.

Metody ochrany

Podpůrným opatřením je důsledné čištění osiva tak, aby neobsahovalo žádná sklerocia Claviceps purpurea. Účinná by byla fungicidní ochrana v době květu, v ČR ale není do obilnin k tomuto účelu registrován žádný přípravek (2006).