You are here

Krytonosec řepkový

Ceutorhynchus napi 

Plodiny

  • Řepka olejka
  • Zelenina brukvovitá
  • Zelenina brukvovitá semenné porosty

Zařazení škodlivého činitele

Škůdci řepky

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Brouk: Je 3,2–4 mm dlouhý, díky šedým vlasovitým šupinám zbarvený do šeda. Hlava je prodloužená do úzkého nosce prohnutého směrem dolů.

Larva: Bývá 7 mm dlouhá, apodní, prohnutá, bílá. Hlava mladé larvy zpočátku černavá, později světle hnědá s charakteristickou setou na horní části hlavové schránky.

Příznaky, možnosti záměny

Prvními příznaky jsou zprvu slizovité, později bělavě lemované vpichy na stonku o průměru asi 1 mm. Dlouživým růstem stonku se tato poškození protahují, vytvářejí se tenké rýhy, ztloustlá místa a deformace stonku ve tvaru písmene S, především na spodní části stonku. V těchto místech stonky praskají, zvláště po mrazech nebo vydatných srážkách. Ve dřeni stonku jsou rozeznatelné larvy. Otvory vyvrtané larvami jsou k nalezení především v paždí listů.

Existuje možnost záměny s poškozením od krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus quadridens), kde chybějí deformace stonku ve tvaru písmene S, a s příznaky poškození pozdními mrazy.

Biologie

Krytonosec řepkový přezimuje v půdě na poli, kde byla pěstována řepka. Jakmile půda dosáhne teploty 5–7 °C, což odpovídá teplotě vzduchu asi 10–12 °C, nalétávají brouci do polí se řepkou, přičemž krytonosec řepkový se zde objevuje dříve než krytonosec čtyřzubý. Po úživném žíru klade samička vajíčka především pod vrcholek výhonů. Rostliny se deformují a zkrucují, stonek zduřuje a praská. Larvy se živí až do zralosti řepky ve dřeni stonku. Po opuštění stonku se kuklí v půdě. Krytonosec řepkový má jednu generaci do roka.

Hospodářský význam

Zvláště v letech zvýšeného výskytu krytonosce řepkového a slabého vývoje řepky z důvodu nepříznivých podmínek může dojít ke značnému poškození.

Práh hospodářské škodlivosti

Pro zjištění prahu škodlivosti je třeba nainstalovat v porostu žluté misky, a to ve výši vrcholků rostlin, jedna miska na každé pole, minimálně 25 m od okraje. Kontrola by měla být prováděna každé 2–3 dny. Přesný práh škodlivosti chybí, ale pro praxi je k dispozici pomocná hodnota: 10 brouků/miska/3 dny. Období monitoringu trvá od konce února do poloviny dubna.