You are here

Krytonosec kořenový

Stenocarus ruficornis
Plodiny

Mák setý
Zařazení škodlivého činitele

Škůdci máku

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Imago: Asi 3–3,5 mm velký brouk, tělo široké a silně vypouklé, hlava s protáhlým noscem a lomenými tykadly. Zbarvení je šedočerné až černé s hedvábným leskem na zadečku je zřetelná bílá tečka.

Larva: Beznohá s výraznou hlavou (apodní eucephalní), rohlíčkovitě zahnutá

Hostitelskou rostlinou jsou všechny druhy pěstovaného i planého máku.

Příznaky, možnosti záměny

Dospělci poškozují žírem vzcházející rostliny až do velikosti 4–5 listů. Listy jsou silně perforovány, poškozen je stonek. Kladením vajíček je poškozován i hlavní nerv v listu. Larvy zpočátku poškozují listy, ale největší škody způsobují na hlavním kůlovém kořenu, který silně poškozují žírem vytvářením chodbiček a jamek. Rostliny hynou nebo silně zakrňují a podehnívají.

Možnost záměny je snad s poškozením na kořeni drátovci, ponravami a dalšími půdními škůdci. Poškození těmito škůdci však nebývá tak intenzivní.

Biologie

Krytonosec kořenový přezimuje jako vylíhlý brouk. Má jednu generaci do roka. Nalétávají do porostů máku ihned po vzejití od konce dubna. Samičky kladou vajíčka (až 300 vajíček) do vyhlodané jamky v hlavním nervu na spodní straně listů. U jedné rostliny může být až 10 larev. Larva se kuklí ve vejčitém hliněném kokonu v půdě.

Hospodářský význam

Dospělci i larvy patří k mimořádně závažným škůdcům máku. Mohou zcela zničit vyseté porosty.