You are here

Kakost maličký

Kakost maličký
Geranium pusillum

Kakost maličký

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletý až dvouletý teplomilný druh, který roste na mírně suchých, živinami bohatých, kamenitých nebo písčitohlinitých půdách. Četné stonky jsou větvené nebo vystoupavé, volně uspořádané. Květenství tvoří až 30 cm dlouhé vijany.

Období vzcházení

Téměř celoroční