You are here

Jitrocel větší

Plantago major
Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Vytrvalá rostlina se širokou k zemi přitisklou listovou růžicí a dlouhým, přímým květenstvím (klasem). Má krátký, vláknitý kůlový kořen. Rozmnožování a rozšiřování je převážně semeny.

Období vzcházení

Podzim, jaro