You are here

Hořčice rolní

Sinapis arvensis 
Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletá rostlina úrodných, bohatě vápenitých půd. Stonek má vzpřímený, dole hrubě chloupkatý, nahoře větvený. Četné zlatožluté květy s odstálými kališními plátky.

Rozlišovací znaky

Hořčice spouští kališní lístky narozdíl od Ohnice, která zvedá kališní plátky.

Období vzcházení

Jaro