You are here

GIS

GIS (Geographic Information System – Geografický informační systém) umožňuje vyhodnocování dat na základě geografie. Ve společnosti Syngenta jsou základní data týkající se prostředí shromažďována na celosvětové úrovni jak pro divizi ochrany rostlin tak i pro divizi osiv. Tyto základní data doplňují informace z oblasti výzkumu, výroby a marketingu osiv.

V oblasti výzkumu a vývoje osiv systém GIS usiluje o:

  • sledování vlivů životního prostředí na plodiny
  • podporu rozhodnutí ohledně výběru lokalit pro provádění terénních testů
  • podporu procesu hodnocení odrůd

Vizuální nástroje systému GIS sledují omezující faktory prostředí, hlavní choroby nebo škůdce, což jsou činitele, které se snaží šlechtitelské programy kontrolovat.

Ze souboru míst, kde jsou prováděny terénní testy, vede zpracování dat k definování klíčových faktorů přizpůsobivosti odrůd. Prostorové modelování umožňuje zobrazit odhady výkonnosti odrůd v potenciálních adaptačních zónách.

Další modelování výnosů je prováděno za účelem prozkoumání potenciálních nových trhů nebo za účelem testování specifických scénářů pěstování plodin.

Hlavní výstupy: popis prostředí, optimalizace sítě terénních testů, analýza výkonnosti odrůd.

NX1714 rozdíl ve výnosu ke kontrole

NX1714 rozdíl ve výnosu ke kontrole

 

Zdroj: Síť terénních testů společnosti Syngenta 2004-2005: 48 testovacích lokalit

NX5713 rozdíl ve výnosu ke kontrole

NX5713 rozdíl ve výnosu ke kontrole

NX 7234: Síť terénních testů společnosti Syngenta 2004-2005: 57 testovacích lokalit

Zdroj: Síť terénních testů společnosti Syngenta 2004-2005: 57 testovacích lokalit