You are here

Dřepčíci v řepce

Phyllotreta

Plodiny

Zařazení škodlivého činitele

Škůdci řepky

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Brouci jsou většinou 1,9–3,5 mm dlouzí, tělo má dopředu zúžený, kapkovitý tvar. Tykadla jsou dlouhá nitkovitá, třetí pár nohou skákavý.

Dřepčík černý (Phyllotreta atra): Velikost: 1,9–2,5 mm, tělo je černé s kovově modrým leskem, 2. a 3. tykadlové články jsou červenohnědé.

Dřepčík černonohý (Phyllotreta nigripes): Velikost: 2–2,8 mm, zbarvením podobný předchozímu druhu, jen tykadla jsou celá černá.

Dřepčík polní (Phyllotreta undulata): Velikost: 2–2,3 mm, krovky jsou černé se dvěma podélnými žlutými proužky, které jsou v ramenní části zúžené, vykrojené.

Dřepčík zelný (Phyllotreta nemorum): Velikost: 2,5–3,5 mm, podobný předchozímu druhu. Je ale větší a žluté proužky jsou všude stejně široké, nevykrojené v přední části.

Uvedené druhy dřepčíků mohou velmi vážně škodit na ozimé a jarní řepce, řepici, hořčici a brukvovité zelenině.

Příznaky, možnosti záměny

Klíčním rostlinkám ožírají mělce pod povrchem půdy děložní lístky, rostliny nevzcházejí. U vzešlých rostlin vyžírají do listů mělké jamky nebo malé dírky 1–3 mm velké. Listy někdy mohou být hustě proděravělé - tzv. dírkování (perforace). Dřepčíci se mohou vyskytnout v mimořádně velkém množství. Škodlivost podporuje teplé a suché počasí. Záměna je možná pouze mezi jednotlivými druhy.

Biologie

Přezimující brouci se objevují již v dubnu a napadají různé brukvovité rostliny. Samičky dřepčíka černého, d. černonohého a d. polního kladou vajíčka počátkem června mělce do půdy a vylíhlé larvičky ožírají tenké kořínky brukvovitých rostlin. Jejich škodlivost je zanedbatelná.

Samičky dřepčíka zelného kladou vajíčka na rub listů brukvovitých rostlin. Larvy vyžírají v listech zpočátku chodbičkovitou a později plošnou minu.

Dorostlé larvy všech čtyř druhů se kuklí v půdě. V červenci a srpnu se líhnou brouci, kteří do podzimu perforují listy brukvovité zeleniny a později ozimé řepky. Dřepčíci mají jednu generaci do roka.

Hospodářský význam

Dospělci patří k mimořádně závažným škůdcům vzcházející jarní i ozimé řepky a dalších brukvovitých plodin. Vážně poškozují vzcházející i vzrostlé rostliny brukvovitých zelenin. Přenášejí některé virové choroby brukvovitých.

Řešení Syngenta