You are here

Cylindrosporióza řepky

Pyrenopeziza brassicae 
Příznaky, možnosti záměny

Příznaky napadení se objevují na všech nadzemních částech rostlin. Na listech se tvoří nepravidelné, pergamenovité skvrny (podobné poškození mrazem). Jindy mohou být skvrny okrouhlé, splývají, listy zasychají, ale neopadávají. Ve skvrnách se mohou tvořit koncentricky uspořádané tmavé tečky - plodničky houby. Na stoncích, větvích a řapících listů se objevují korkovité nekrózy, skvrny následně příčně praskají. Při napadení květů dochází k jejich hnědnutí. Při napadení květních částí může dojít až k úplnému zhnědnutí květenství, popřípadě k deformacím šešulí. Choroba se běžně zaměňuje především s příznaky mrazového poškození nebo s příznaky jiných fyziologických poškození řepky.

Přežívání, zdroj primární infekce

Houba přežívá na rostlinných zbytcích a je přenášena osivem.

Dispoziční faktory

Houbě vyhovují podmínky přímořského počasí. Proto se v našich podmínkách vyskytuje především v místech s přímořským charakterem počasí: podzim - chladný a vlhký; zima - delší, období teplot kolem bodu mrazu, déšť a trvalejší vlhko; jaro - vlhké, mírně teplé.

Hospodářský význam

Houba zatím nemá v České republice hospodářský význam, ale její výskyt se pomalu zvyšuje.

Metody ochrany

Základními metodami je setí zdravého osiva, dodržování zásad správného zpracování půdy, střídání plodin a přiměřené hustoty setí. V našich podmínkách se cílená chemická ochrana proti cylindrosporióze neprovádí.