Ramuláriová skvrnitost řepy

Choroby

Ramuláriová skvrnitost řepy
Latinský název: Ramularia beticola
Slovenský název: Ramularióza repy

Hostitelské rostliny
Řepa 

Příznaky
Vytváří na listech bezbarvé konidiofory (2–6 přehrádek), vyskytující se ve svazečcích. Konidie mají eliptický tvar, jsou štíhlé a mají 0–1 přehrádku. Příznaky choroby se objevují na listech a v počátku výskytu si je lze splésts příznaky cerkosporové skvrnitosti, a to i proto, že tyto choroby se mohou vyskytovat společně.
Ramulária, proti cerkosporové skvrnitosti, způsobují méně výrazné hnědé skvrny (nejsou tak výrazně fialovohnědě ohraničenya jsou o něco větší). Občas lze zahlédnout i shluky konidioforů ve formě čer-ných teček na napadených místech. 

Prežívání, zdroj infekce 
Tento patogen přežívá především na posklizňových zbytcích, ale je přenosný i osivem. Infekce probíhá přes průduchy na listech a následně dochází k šíření zejména pomocí dešťových kapek. Primární infekce je pomocí konidií z pseudosklerócií přezimujících v půdě.


Dispoziční faktory
Optimální podmínky pro infekci: teploty v rozmezí 15–20 °C a vzdušná vlhkost nad 70 %. 

Hospodářský význam
V našich podmínkách tato choroba nepatří k hospodářsky významným, větší škody způsobuje v přímořských zemích s vlhčím klimatem. Při vhodných podmínkách může způsobit až 15% snížení cukernatosti.

Metody ochrany a doporučené produkty Syngenta
Fungicidní ošetření.

Amistar Gold