You are here

Česnek viniční

Allium vineale 
Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Vytrvalý, vyrůstající z cibulí

Rozlišovací znaky

Vyskytuje se v teplých klimatických oblastech na suchých loukách nebo v trvalých kulturách na sušších stanovištích, např. vinicích a ovocných sadech.