You are here

Braničnatka plevová

Plodiny

  • Pšenice jarní
  • Pšenice ozimá
  • Pšenice
  • Tritikale
  • Žito

Příznaky, možnosti záměny

Příznaky se na rostlinách mohou objevovat ve všech vývojových fázích a na všech nadzemních částech rostliny. Na klíčních rostlinkách jsou patrné hnědé nekrotické skvrny a deformace klíčků. Později se na listových pochvách a čepelích tvoří rezavě hnědé skvrny, které zasychají. Skvrny jsou podlouhlé, nepravidelné, s nápadným, neostrým žlutým okrajem. Při silném napadení skvrny splývají a listy odumírají. Na napadeném pletivu se mohou tvořit plodničky houby, viditelné jako drobné hnědočerné tečky. Napadení klasů se projevuje hnědofialovými skvrnami, které se šíří od špiček směrem k bázi plev. Na skvrnách v klasu se objevují plodničky častěji než na listech. Zrna napadených obilek jsou drobnější, s hnědými skvrnami. Počáteční příznaky by bylo možné zaměnit za příznaky napadení příbuznou braničnatkou pšeničnou.

Přežívání, zdroj primární infekce

Houba patří k fakultativním patogenům, přežívá na odumřelých rostlinných zbytcích na pozemku. Infikuje i zrno, zdrojem primární infekce může být jak pozemek, tak osivo. Během vegetace se šíří ze spodních listů na horní a na další rostliny spórami, které se tvoří v plodničkách na napadeném pletivu.

Dispoziční faktory

Pro vznik infekce a šíření onemocnění je potřeba alespoň 15 hodin ovlhčení rostlin, nejintenzivněji se skvrny na listech objevují při vyšší teplotě: 20–27 °C.

Hospodářský význam

Braničnatka plevová (pyknidiální plevová skvrnitost) patří k nejrozšířenějším onemocněním pšenice, vyskytuje se plošně na celém území ČR, podle průběhu počasí a konkrétního pozemku se liší četnost a intenzita napadení porostů. V případě časného napadení klasů může být výnos snížen o 20–30 %.

Metody ochrany

K ochranným opatřením patří výsev uznaného, mořeného osiva, kvalitní zapravení infikovaných posklizňových zbytků, včasná likvidace výdrolu, volba odolnějších odrůd. Zatím hlavním ochranným opatřením je fungicidní postřik, který se aplikuje podle potřeby, obvykle přibližně v době metání.

Řešení Syngenta