You are here

Bejlomorka sedlová

Bejlomorka sedlová
Haplodiplosis marginata

Bejlomorka sedlová

Plodiny

  • Ječmen jarní
  • Ječmen ozimý
  • Pšenice ozimá

Zařazení škodlivého činitele

Škůdci obilnin

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Imago: 5 mm dlouhé, žlutavé tělo porostlé chlupy, černohnědá hruď, červený zadeček, dlouhé nohy, průhledná křídla

Larva: až 5 mm dlouhá, nejprve bělavá, potom oranžovočervená až červená, segmentované tělo bez nohou, hlava je málo zřetelná

Hostitelskými rostlinami jsou především jarní ječmen a pšenice, ozimá pšenice a pýr plazivý.

Příznaky, možnosti záměny

Časnými příznaky jsou nadmuté pochvy listů napadených stébel. Pod nimi se vyvíjejí sedlovité hálky, na kterých jsou larvy. Nejvýše postavené internodium je nejsilněji napadeno a klasy často zůstávají uvězněny v pochvě listu. Po odejmutí listové pochvy při silném napadení má stéblo, které je v místě napadení zesíleno, zrnitý vzhled. Časné masové napadení vede k zesílení stébla s větším nebezpečím prasknutí. Dalšími příznaky jsou zaostávání napadených rostlin v růstu, předčasné dozrávání a zadinovitost zrn.

Zakrslost ozimé pšenice může být způsobena i snětí zakrslou, nevymetání klasů způsobuje zelenuška žlutopásá.

Biologie

Dospělci se líhnou z půdy od teploty 18 °C (polovina května). Intenzita a trvání letu jsou do značné míry závislé na počasí, oblasti pěstování a dokonce i na konkrétním poli. K monitorování letu jsou vhodné žluté a bílé misky. Samička klade 120–200 vajíček v řetízcích paralelně s žebry na horní stranu listů. Po týdnu se líhnou larvy, pronikají do listových pochev, stěhují se po stéble dolů a začínají sát nad některým z kolének. Od konce června se larvy stěhují 6–8 cm hluboko do půdy. Na jaře se kuklí.

Sucho je nejdůležitější omezující faktor pro bejlomorku sedlovou. Let nastává rovněž pouze při vysoké vlhkosti vzduchu. Masové namnožení lze očekávat zvláště ve vlhkých letech.

Hospodářský význam

Bejlomorka sedlová se vyskytuje v oblastech s vysokou vzdušnou a půdní vlhkostí a osevními postupy s velkým zastoupením obilnin. 3–7 larev na stéble je považováno za kritický počet. V ČR se její výskyt postupně zvyšuje.

Indikace ošetření

Při přímé ochraně postačuje ošetření okrajů porostu, pokud je napadení důsledkem příletu škůdce z okolí. Ošetření musí být provedeno v době kladení vajíček, aby larvy byly zničeny před proniknutím do listových pochev. Nasazení insekticidu je signalizováno, když na 20–30 % rostlin jsou snesena vajíčka a je vysoká vlhkost vzduchu.

Řešení Syngenta