You are here

Bažanka roční

Mercurialis annua
Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletá, nepříjemně páchnoucí, dvoudomá rostlina. Dává přednost humózním, živinami bohatým půdám. Lodyhu má nad paždím listů poněkud ztlustlou. Patří mezi jedovaté rostliny.

Období vzcházení

Pozdní jaro