You are here

Bakteriální skvrnitost listů

Pseudomonas syringae
Popis

Nekrózy (skvrny) způsobené bakterií Pseudomonas syringae jsou často příčinou chybné diagnózy, protože příznaky se podobají skvrnitosti způsobené Cercospora a Ramularia beticola. P. syringae není schopna infikovat intaktní pletivo listů. Bakterie se vyskytuje jako následek mechanického poškození (např. při ošetřování či kultivaci porostu stroji, silnějších srážkách, krupobití) a nevykazuje žádné struktury houbových patogenů.